Skip to main content

Management

Inkoop- en contractmanagement Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product en of dienst tegen een zo gunstig mogelijke prijs kwaliteit verhouding. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico’s. Wij ondersteunen u bij het uitvoeren van facilitaire aanbestedingen. Of dit nu Europese, meervoudige onderhandse aanbestedingen zijn. Samen met u doorlopen we de diverse fasen van een aanbesteding door. We stellen samen met u het bestek op, voeren de aanbesteding uit en beoordelen de inschrijvingen en bepalen de uitkomst.

Onderhoudsmanagement omvat alle bedrijfsmatige activiteiten die dienen tot de in stand houding van een technisch object. Deze activiteiten hebben betrekking op; het beleid inzake het onderhoud, de onderhoudsprocessen, de onderhoudsadministratie en de onderhoudsactiviteiten. Binnen onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen planmatig en niet planmatig onderhoud. Niet planmatig onderhoud wordt ook wel correctief onderhoud genoemd. Planmatig onderhoud bestaat uit preventief en vervangend onderhoud. Wij zijn bekend met al deze facetten van onderhoud en kunnen op verschillende onderdelen ondersteunen.

Safety & security. Veiligheid en beveiliging horen bij iedere onderneming. Er is een uitgebreide wet- en regelgeving waar voor u als ondernemer soms door de bomen het bos niet meer zichtbaar is. Wij kunnen deze regels voor u testen en ondersteuning bieden.