Skip to main content

Vastgoed onderhoud

Waarom is verduurzamen belangrijk?

Het verduurzamen van vastgoed is noodzakelijk door wet- en regelgeving. Zo’n 40% van de CO2-uitstoot in Nederland is volgens TNO afkomstig van bestaand vastgoed, waaronder kantoren, winkels en woningen. Om dit terug te dringen moet een kantoorpand in Nederland in 2023 minimaal energielabel C hebben, in 2030 waarschijnlijk zelfs energielabel A. Hiernaast bestaat er ook een informatieplicht waar je aan moet voldoen.

Bovendien werkt de overheid aan een wet die het maximale energieverbruik op 50 kWh per vierkante meter beperkt. Op dit moment verbruikt een bedrijfspand in Nederland gemiddeld gezien ongeveer 200 kWh per vierkante meter: er is dus werk aan de winkel als een pand op dit moment nog niet voldoet aan deze eisen.

Hiernaast implementeren steeds meer bedrijven duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en vinden werkzoekenden verduurzaming steeds belangrijker. Dit maakt dat een duurzaam pand bijdraagt aan een positief imago. Ook het creëren van een gezonde, aangename en duurzame omgeving heeft een hoge plek verworven op de agenda van veel organisaties, onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt. Zo snijdt het mes van verduurzaming aan twee kanten.